Smertevidenskab

Gennem tiden har jeg opbygget en stor nysgerrighed omkring de smerteproblematikker, som ikke forsvinder gennem en træningsorienteret og manuel tilgang (TMT) af den fysioterapeutiske behandling. Derfor har jeg taget smertefysioterapi uddannelsen, som har givet mig en forståelse for de smertemekanismer, der sker i kroppen ved langvarige smerter. Det har bevirket, at behandlingen af de såkaldte langvarige smerter skal have afsæt et helt andet sted end TMT som behandling.

Min grundlæggende tilgang ved behandlingen består i, at give en grundig forståelse af de reaktioner og signaler som opstår, når man har langvarige smerter. Herunder handler det om, at blive bekendt med kroppens nervesystem, og hvordan vores nervesystem påvirkes af ydre og indre faktorer. En større bevidsthed om smertemekanismerne kan bevirke, at man bliver i stand til, at håndtere smerterne bedre over tid, og samtidig opnår bedre fysisk funktion.

Smertevidenskab hos Ejby Fys